Ysgol Maes Garmon

You are not logged in. (Login)
Skip Ysgol Maes Garmon

Ysgol Maes Garmon

Ysgol Maes Garmon
Stryd Conwy
Yr Wyddgrug
CH7 1JB
01352 750678
Skip Course categoriesSkip Main Menu

Newyddion Maes Garmon

Picture of Maes Garmon
Etholiad Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor Election
by Maes Garmon - Monday, 15 September 2014, 12:46 PM
 
Mae llythyr a phapur enwebu wedi eu dosbarthu heddiw. 
Rhaid dychwelyd y papur enwebu erbyn 19.9.14. Diolch

A letter and nomiantion paper have been distributed today. Nomination forms to be returned by 19.9.14. Diolch
Picture of Maes Garmon
Tymor newydd / New term
by Maes Garmon - Monday, 4 August 2014, 08:48 AM
 
Fe fydd yr ysgol yn agor i ddisgyblion ar ddydd Mercher 3.9.14
The school will open for pupils on Wednesday 3.9.14

Disgyblion blwyddyn 7 / Year 7 pupils
Cofiwch lenwi a dychwelyd yr holl ffurflenni yn y pecyn gwybodaeth os gwelwch yn dda
Please remember to complete and return all forms in the information pack 

Diolch yn fawr
Picture of Maes Garmon
Dyddiadau pwysig / Important dates
by Maes Garmon - Monday, 4 August 2014, 08:33 AM
 
Canlyniadau Safon Uwch / A Level results
Fe fydd y canlyniadau ar gael ar fore Iau 14.8.14 o 9.00yb
Results will be available on Thursday 14.8.14 from 9.00am

Canlyniadau TGAU / GCSE results
Blwyddyn 11 - fe fydd canlyniadau TGAU ar gael ar fore Iau 21.8.14 o 9.00yb 
Year 11 - GCSE results will be available on Thursday 21.8.14 from 9.00am

Blwyddyn 10 - fe fydd canlyniadau TGAU ar gael ar fore Iau 21.8.14 o 10.00yb 
Year 10 GCSE results will be available on Thursday 21.8.14 from 10.00am
Picture of Maes Garmon
Bl.10/Yr 10 - Sesiynau Gwaith Cwrs Gwyddoniaeth/Science Course Work Sessions
by Maes Garmon - Wednesday, 9 July 2014, 03:21 PM
 
Annwyl Ddisgyblion a Rhieni/Warcheidwaid,

Blwyddyn 10 

Byddwn yn cynnal y sesiynau Gwaith Cwrs Gwyddoniaeth ar ddau ddiwrnod yr    wythnos nesaf sef

Dydd Mawrth, Gorffennaf 15fed

Set 1 Gwyddoniaeth Driphlyg  – Gwaith Cwrs Ffiseg TGAU yn ystafell G6

Set 2 a 3 – Gwaith Cwrs Cemeg TGAU yn ystafelloedd G4 a G3 

Dydd Mercher, Gorffennaf 16eg

Set 1 Gwyddoniaeth Driphlyg – Gwaith Cwrs Cemeg TGAU yn ystafell G3. 

 Dear Pupils and Parents/Guardians,

Year 10 

Science Course Work sessions will be held next week as follows:

Tuesday, 15th July

Set 1 Triple Science – GCSE Physics Course Work in room G3

Set 2 and 3 – GCSE Chemistry Course Work in rooms G4 and G3 

Wednesday, 16th July

 Set 1 Triple Science – GCSE Chemistry Course Work in room G3.

 

 

 


Course categories


Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 Today Thursday, 18 September 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Skip Login