Ysgol Maes Garmon

Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Hepgor Ysgol Maes Garmon

Ysgol Maes Garmon

Ysgol Maes Garmon
Stryd Conwy
Yr Wyddgrug
CH7 1JB
01352 750678
Hepgor Categoriau'r cwrsHepgor Prif Ddewislen

Newyddion Maes Garmon

Llun o Maes Garmon
Tymor newydd / New term
gan Maes Garmon - Dydd Llun, 4 Awst 2014, 08:48 a.m.
 
Fe fydd yr ysgol yn agor i ddisgyblion ar ddydd Mercher 3.9.14
The school will open for pupils on Wednesday 3.9.14

Disgyblion blwyddyn 7 / Year 7 pupils
Cofiwch lenwi a dychwelyd yr holl ffurflenni yn y pecyn gwybodaeth os gwelwch yn dda
Please remember to complete and return all forms in the information pack 

Diolch yn fawr
Llun o Maes Garmon
Dyddiadau pwysig / Important dates
gan Maes Garmon - Dydd Llun, 4 Awst 2014, 08:33 a.m.
 
Canlyniadau Safon Uwch / A Level results
Fe fydd y canlyniadau ar gael ar fore Iau 14.8.14 o 9.00yb
Results will be available on Thursday 14.8.14 from 9.00am

Canlyniadau TGAU / GCSE results
Blwyddyn 11 - fe fydd canlyniadau TGAU ar gael ar fore Iau 21.8.14 o 9.00yb 
Year 11 - GCSE results will be available on Thursday 21.8.14 from 9.00am

Blwyddyn 10 - fe fydd canlyniadau TGAU ar gael ar fore Iau 21.8.14 o 10.00yb 
Year 10 GCSE results will be available on Thursday 21.8.14 from 10.00am
Llun o Maes Garmon
Bl.10/Yr 10 - Sesiynau Gwaith Cwrs Gwyddoniaeth/Science Course Work Sessions
gan Maes Garmon - Dydd Mercher, 9 Gorffennaf 2014, 03:21 p.m.
 
Annwyl Ddisgyblion a Rhieni/Warcheidwaid,

Blwyddyn 10 

Byddwn yn cynnal y sesiynau Gwaith Cwrs Gwyddoniaeth ar ddau ddiwrnod yr    wythnos nesaf sef

Dydd Mawrth, Gorffennaf 15fed

Set 1 Gwyddoniaeth Driphlyg  – Gwaith Cwrs Ffiseg TGAU yn ystafell G6

Set 2 a 3 – Gwaith Cwrs Cemeg TGAU yn ystafelloedd G4 a G3 

Dydd Mercher, Gorffennaf 16eg

Set 1 Gwyddoniaeth Driphlyg – Gwaith Cwrs Cemeg TGAU yn ystafell G3. 

 Dear Pupils and Parents/Guardians,

Year 10 

Science Course Work sessions will be held next week as follows:

Tuesday, 15th July

Set 1 Triple Science – GCSE Physics Course Work in room G3

Set 2 and 3 – GCSE Chemistry Course Work in rooms G4 and G3 

Wednesday, 16th July

 Set 1 Triple Science – GCSE Chemistry Course Work in room G3.

 

 

 

Llun o Maes Garmon
Dydd Iau / Thursday 10.7.14
gan Maes Garmon - Dydd Llun, 7 Gorffennaf 2014, 03:19 p.m.
 

Gweithredu Diwyndiannol / Industrial Action.

Fe fydd yr ysgol ar agor i ddisgyblion fel arfer ar ddydd Iau. Ni fydd bwyd amser egwyl a chinio ar gael felly fe fydd angen pecyn bwyd ar y disgyblion.

The school is open as usual on Thursday. There will be no food available at break or lunch time. Pupils will need to bring a packed lunch.

Gyda diolch,

Mrs B.Hughes

Prifathrawes


Categoriau'r cwrs


Hepgor Calendr

Calendr

Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
Heddiw Dydd Llun, 1 Medi 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Hepgor Mewngofnodi