Ysgol Maes Garmon

You are not logged in. (Login)
 

 
Skip Ysgol Maes Garmon

Ysgol Maes Garmon

Ysgol Maes Garmon
Stryd Conwy
Yr Wyddgrug
CH7 1JB
01352 750678
Skip Course categoriesSkip Main Menu

Newyddion Maes Garmon

Picture of Bronwen Hughes
Tymor Newydd / New Term
by Bronwen Hughes - Friday, 19 December 2014, 12:18 PM
 
Fe fydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion ar ddydd Mawrth, Ionawr 6ed, 2015.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

The school will open to pupils on Tuesday, January 6th, 2015
Merry Christmas and a Happy New Year.

At sylw disgyblion blwyddyn 11 / Year 11 pupils please note:

Fe fydd sesiynau adolygu ychwanegol i rai yn ystod y gwyliau. Mae'r athrawon wedi dosbarthu llythyrau.
There will be additional revision sessions during the holiday. Teachers have distributed letters to those pupils
Picture of Maes Garmon
Etholiad Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor Election
by Maes Garmon - Monday, 15 September 2014, 12:46 PM
 
Mae llythyr a phapur enwebu wedi eu dosbarthu heddiw. 
Rhaid dychwelyd y papur enwebu erbyn 19.9.14. Diolch

A letter and nomiantion paper have been distributed today. Nomination forms to be returned by 19.9.14. Diolch
Picture of Maes Garmon
Tymor newydd / New term
by Maes Garmon - Monday, 4 August 2014, 08:48 AM
 
Fe fydd yr ysgol yn agor i ddisgyblion ar ddydd Mercher 3.9.14
The school will open for pupils on Wednesday 3.9.14

Disgyblion blwyddyn 7 / Year 7 pupils
Cofiwch lenwi a dychwelyd yr holl ffurflenni yn y pecyn gwybodaeth os gwelwch yn dda
Please remember to complete and return all forms in the information pack 

Diolch yn fawr

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 Today Tuesday, 30 June 30     
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None