Ysgol Maes Garmon

You are not logged in. (Login)
 

 
Skip Ysgol Maes Garmon

Ysgol Maes Garmon

Ysgol Maes Garmon
Stryd Conwy
Yr Wyddgrug
CH7 1JB
01352 750678
Skip Course categoriesSkip Main Menu

Newyddion Maes Garmon

Picture of Bronwen Hughes
Dyddiadau 2015-16 Dates
by Bronwen Hughes - Thursday, 30 July 2015, 11:50 AM
 
Diwrnodau'r Flwyddyn Academaidd 2015-16 Academic Year Dates

01.09.15 - Diwrnod HMS / INSET Day
02.09.15 - Ysgol yn agor / School Opens
23.10.15 - Cau ar gyfer Hanner Tymor / Close for Half term
02.11.15 - Ysgol yn agor / School Opens
18.12.15 - Cau ar gyfer Y Nadolig/ Close for Christmas Holiday

04.01.16 - Diwrnod HMS / INSET Day
05.01.16 - Ysgol yn agor / School Opens
12.02.16 - Cau ar gyfer Hanner Tymor / Close for Half term
22.02.16 - Ysgol yn agor / School Opens
24.03.16 - Cau ar gyfer Y Pasg / Close for Easter Holiday
25.03.16 - Gwyl y Banc / Bank Holiday

11.04.16 - Ysgol yn agor / School Opens
02.05.16 - Gwyl y Banc / Bank Holiday
27.05.16 - Cau ar gyfer Hanner Tymor / Close for Half term
06.06.16 - Ysgol yn agor / School Opens
15.07.16 - Cau ar gyfer gwyliau'r haf / Close for summer holiday

18.7.16 - Diwrnod HMS / INSET Day
19.7.16 - Diwrnod HMS / INSET Day
20.7.16 - Diwrnod HMS / INSET Day


Picture of Bronwen Hughes
Tymor Newydd / New Term
by Bronwen Hughes - Friday, 19 December 2014, 12:18 PM
 
Fe fydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion ar ddydd Mawrth, Ionawr 6ed, 2015.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

The school will open to pupils on Tuesday, January 6th, 2015
Merry Christmas and a Happy New Year.

At sylw disgyblion blwyddyn 11 / Year 11 pupils please note:

Fe fydd sesiynau adolygu ychwanegol i rai yn ystod y gwyliau. Mae'r athrawon wedi dosbarthu llythyrau.
There will be additional revision sessions during the holiday. Teachers have distributed letters to those pupils
Picture of Maes Garmon
Etholiad Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor Election
by Maes Garmon - Monday, 15 September 2014, 12:46 PM
 
Mae llythyr a phapur enwebu wedi eu dosbarthu heddiw. 
Rhaid dychwelyd y papur enwebu erbyn 19.9.14. Diolch

A letter and nomiantion paper have been distributed today. Nomination forms to be returned by 19.9.14. Diolch

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 Today Saturday, 13 February 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29      
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None